Eestis on koroonaviiruse ülemaailmse pandeemia tõttu kuulutatud välja eriolukord.

Viiruse leviku tõkestamiseks on alates 17.03 taastatud piirikontroll, piiratud on Schengeni sise- ja välispiiri ületamist. Eestisse sisenemise võimaluste kohta loe Politsei ja piirivalveameti veebilehelt.

Palume välisriikides viibivatel Eesti elanikel, kes soovivad koju naasta, teha seda viivitamatult. 

Loe täpsemalt koroonaviirusega seonduvatest piirangutest ning uuri korduma kippuvaid küsimusi Välisministeeriumi veebilehelt.

Me hoolime Sinu ja kõigi teiste tervisest. Seetõttu palub saatkond koroonaviiruse ja gripi leviku tõkestamiseks tõsiselt kaaluda saatkonda tuleku vajadust. Aitäh mõistva suhtumise eest!

Lähemalt

Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki, näiteks Soome või vahetab välisriigis elukohta.
Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis ning võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.
Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Taotluse esitamine

ID-kaardi omanikel on võimalik kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu sooritada elukoha registreerimist internetis e-teenusena. Elukohateate saab esitada enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning kooselavate täisealiste kohta. Toimingu tegemiseks on vajalik omada kaardilugejat, lisainfo www.id.ee
Venemaal elav Eesti kodanik või välismaalane saab taotluse

elukoha andmete registreerimise taotlus.pdf esitada Peterburi peakonsulaadile:

  • isiklikult (Bolshaja Monetnaja 14, Peterburi). Kaasa võtta Eesti pass, ID-kaart või Eesti välismaalase pass;
  • posti teel Peterburi peakonsulaadile. (EV Peakonsulaat Peterburis, Bolšaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi). Taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel Eesti välisesindusele (Consulate.Peterburg@mfa.ee) digitaalallkirjastatult.
  • faksi teel numbril (7 812) 702 09 27.
    Konsulaarametnik edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.