Tõendite tellimine

Perekonnasündmuste tõendite väljastamine

Peakonsulaat saab väljastada Eesti perekonnaseisuasutustes registreeritud perekonnasündmuste (sünd, surm, abielu, abielulahutus, nime muutmine) tõendeid ning abieluvõime tõendeid.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

  • broneering.mfa.ee (klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)
  • telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00

Perekonnasündmuse tõendi tellimiseks tuleb esitada:

1. avaldus (olenevalt dokumendist, mida soovitakse tellida): avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks (sünni-, surma-, abielu-, lahutuse-, nimemuutmise tõendi tellimiseks)

Tõendite avalduste vormid

2.  tasuda riigilõiv 20 eurot.
NB! Riigilõivu saab peakonsulaadis tasuda ainult pangakaardiga.

Juhime tähelepanu asjaolule, et perekonnasündmuste ja abieluvõime tõendid väljastatakse kas eesti või inglise keeles.

Konsulile teadaolevate asjaolude tõendi väljastamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele, et tõendada Venemaa ametiasutustele erinevaid andmeid.
Tõendada võib juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu Eestis, kodakondsuse puudumist, sotsiaaltoetuste saamist Eestis jmt. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

  • broneering.mfa.ee (klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)
  • telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00

Tõendi taotlemisel tuleb esitada:

1.    vabas vormis avaldus, mis sisaldab taotleja ees-ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega, e-posti aadressi, kontakttelefoni ja elukoha aadressi, andmeid selle kohta, kellele tõend esitatakse ning mida soovitakse tõendada.

2.    tasuda riigilõiv 30 eurot
NB! Riigilõivu saab peakonsulaadis tasuda ainult pangakaardiga.