Schengeni viisa taotlemine

Kuhu viisataotlus esitada

Schengeni viisa taotluse saab esitada:

  1. VFS Global viisakeskusele
    Lisainfo http://www.vfsglobal.com/Estonia/stpetersburg/
  2. Peakonsulaadile Peterburis
    Ainult: erakorralised kiirviisad (lähisugulase haigestumise või matuste tõttu Eestis; meremehed) ja EL lähisugulaste viisad (vajalik eelregistreerimine telefonil: +7 812 627 14 71 tööpäeviti 09:00 – 12:00)

Schengeni viisa taotlemine

Schengeni viisa võimaldab viibida Schengeni viisaruumis 90 päeva 180-päevase perioodi jooksul. Kui teil on vajadus viibida Eestis kauem, kui 90 päeva poolaastas, tutvuge D-viisa nõuetega.

EV Peakonsulaat Peterburis teenindab Venemaa kodanikke ja residente, kes elavad Peterburi linnas, Leningradi oblastis, Karjala Vabariigis, Arhangelski oblastis, Vologda oblastis, Murmanski oblastis ja Novgorodi oblastis. Kui viisa taotlejaks on mõne teise riigi kodanik, tutvuge informatsiooniga välisministeeriumi või vastavas riigis asuva Eesti esinduse kodulehel.

Viisataotlus tuleb üldjuhul esitada isiklikult.

Lähisugulase (abikaasa, lapse, lapselapse, vanema, vanavanema) eest võib viisataotluse esitada omakäelise volituse ning sugulussidet tõendavate dokumentide alusel.

Äri eesmärgil võib esitada taotluse firma esindaja firma volituse alusel.

Taotlejate grupi (näiteks spordivõistkond, kultuurikollektiiv) viisataotlused esitab asutuse volitatud esindaja (näiteks treener).

Alaealise või kohtu poolt piiratud teovõimega isiku eest esitab viisataotluse vanem või seaduslik esindaja enda isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi (sünnitunnistus/kohtuotsus) alusel. Kui alaealise eest soovib taotluse esitada lähisugulane (vanavanem, täisealine õde/vend) peab esitama vanemate/seadusliku esindaja notariaalse volituse ning sugulust tõendavad dokumendid (viisaankeet peab olema allkirjastatud vanema või seadusliku esindaja poolt).

Taotluse läbivaatamise käigus võib konsulaat põhjendatud juhtudel kutsuda taotleja vestlusele ja nõuda täiendavaid dokumente.

Viisataotlus tuleb üldjuhul esitada vähemalt 10 kalendripäeva enne, kuid mitte varem kui 6 kuud enne plaanitavat reisi.