Eestis on koroonaviiruse ülemaailmse pandeemia tõttu kuulutatud välja eriolukord.

Viiruse leviku tõkestamiseks on alates 17.03 taastatud piirikontroll, piiratud on Schengeni sise- ja välispiiri ületamist. Eestisse sisenemise võimaluste kohta loe Politsei ja piirivalveameti veebilehelt.

Palume välisriikides viibivatel Eesti elanikel, kes soovivad koju naasta, teha seda viivitamatult. 

Loe täpsemalt koroonaviirusega seonduvatest piirangutest ning uuri korduma kippuvaid küsimusi Välisministeeriumi veebilehelt.

Me hoolime Sinu ja kõigi teiste tervisest. Seetõttu palub saatkond koroonaviiruse ja gripi leviku tõkestamiseks tõsiselt kaaluda saatkonda tuleku vajadust. Aitäh mõistva suhtumise eest!

Lähemalt

Perekonnaseisutoimingud ja kohustus teavitada andmete muutumisest

01.07.2010 jõustus perekonnaseisutoimingute seadus, mille kohaselt on Eesti kodanik, kelle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse kohustatud esitama Eesti perekonnaseisuasutusele andmed ja vajalikud dokumendid oma perekonnaseisus toimunud muudatuse registreerimiseks, kui see on aset leidnud välisriigis.

Originaaldokumendid Venemaal registreeritud sünni, surma, abielu, abielulahutuse, nimemuutuse ja lapse suhtes tehtud hooldusõiguse või selle muutmise kohta on võimalik esitada Eesti Peakonsulaadile Peterburis, kus nimetatud andmed kantakse Eesti rahvastikuregistrisse.

Sünd  Venemaal

  • Sünnitunnistuse originaal, vanemate isikut tõendavad dokumendid.

Surm Venemaal

  • Surmatunnistuse originaal

Nimemuutus Venemaal

  • Nimemuutuse tunnistuse originaal

Abiellumine Venemaal

  • Abielutunnistuse originaal, abikaasa isikut tõendava dokumendi koopia.

Kui sõlmite välisriigis korduva abielu, veenduge kas eelmise abielu lahutusdokument on Eesti rahvastikuregistrisse kantud.

Abielulahutus Venemaal

  • Tunnistus abielu lahutamise kohta (originaal)

Andmehõive tegemiseks palume nimetatud dokumendid tuua peakonsulaati vastuvõtuaegadel E- R 09.00-12.00