Peakonsulaadi ajalugu

  • Peakonsulaat alustas tegevust 6. detsembril 1922 endise kontroll-opteerimiskomisjoni ruumides Neeva jõe ääres, Prantsuse kaldapealne 24/ Gagarini t. 1 nurgamajas, kus tegutseti kuni konsulaadi rüüstamiseni 3. aprillil 1923. 1. jaanuaril 1923 oli peakonsulaadis tööl 8 ametnikku ja 11 teenijat.
  • 5. augustil 1923 avati Peakonsulaat piduliku lipuheiskamisega Bolshaja Morskaja 59 endises Tema Imperaatorliku Kõrguse Suurvürst Vladimir Aleksandrovitši adjutandi, kaardiväe polkovniku Erik von Pistolskohrsi luksuslikus elamus. Aastatel 1924-1926 täitis peakonsuli kohuseid Eesti kaubandusesindaja Nõukogude Liidus Jaan Mölder.
  • Alates 1926. aastast kuni 1933. aastani oli peakonsuliks Hans Lohk, kellelelt võttis ametiülesanded üle aastateks 1933-1938 Aleksander Warma.
  • 10. jaanuar 1938 – Nõukogude Liidu Välisasjade Rahvakomissariaat esitab noodi ettepanekuga likvideerida Eesti peakonsulaat Leningradis kahe kuu jooksul. 24. jaanuaril 1938 seadis Eesti oma vastunoodis kahtluse alla selle ettepaneku sobivuse kahe riigi vaheliste lepingute kontekstis. Sellegipoolest teatab 28. jaanuaril 1938 Nõukogude Liidu Välisasjade rahvakomissariaat uue noodiga, et jääb kindlalt oma seisukohtade juurde.
  • 31. märts 1938 – Eesti Peakonsulaadi likvideerimine on lõpule viidud.
  • 1. juuli 1992 – Eesti kehtestab Venemaaga viisarežiimi.
  • 14. juuli 1992 – Eesti Vabariigi Suursaatkonna Vene Föderatsiooni noodiga Vene Föderatsiooni välisministeeriumile avaldatakse soovi taasavada Peterburis Eesti Vabariigi Peakonsulaat.
  • 15. juuli 1992 – Peterburi linnapea Anatoli A. Sobtsaki kiri riigiminister Uno Veeringule, milles väljendatakse Peterburi linna huvi Eesti peakonsulaadi avamise vastu.
  • 1. august 1992 – Eesti Vabariigi Suursaatkonna Vene Föderatsiooni konsulaarosakonna töötajad alustavad ajutistes ruumides Smolnõi 6 laupäeviti konsulaartööga. 17. augustil 1992 määratakse Kalju Hook Peterburi Peakonsulaadi konsuliks, peakonsulaadi juhataja kohusetäitjaks. Ta asub tööle 10. septembril 1992.a.
  • 26. jaanuar 1993 – alustatakse alalist konsulaartööd 50 aastaks renditavates ruumides Bolshaja Monetnaja tänav 14.
  • 3. märts 1993 – Vene Föderatsiooni välisministeerium teatab oma noodiga nõusolekust avada Peterburis Eesti Vabariigi Peakonsulaat. 10. septembril 1993 teatab EV Moskva Suursaatkond noodiga Kalju Hooki tagasikutsumisest.
  • 10. septembrist 1993 kuni 1996. aasta maini juhib peakonsulaadi tööd Märt Volmer. Alates 5. maist 1996 kuni 1999. aasta juunikuu lõpuni on peakonsuliks Märt Piiskop, kelle ametiülesanded võtab perioodiks 1. juuli 1999 – 16. aprill 2001 üle Peeter Kapten.
  • 17. septembrist 2001 kuni 31. juunini 2005 töötab peakonsulina Andre Pung, kes nähes üha hoogsamalt arenevat peakonsulaadi tulevikku alustab ettevalmistusi peakonsulaadi hoone laiendamiseks. Uueks peakonsuliks määratakse Lauri Bambus, kes alustas tööd 1. juulil 2005 ning jätkas esinduse juhtimist ning arendamist kuni 14. oktoobrini 2007.
  • Vaatamata asjaolule, et alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest on peakonsulaadi suurimaks ülesandeks olnud Eesti kodanike ning ettevõtete abistamine ning viisataotluste menetlemine, oli 2006. aasta esindusele rekordiliseks just menetletud viisataotluste poolest. 2006. aastal menetleti peakonsulaadis enam kui 54 000 viisataotlust. Kui varasematel aastatel on esindus palunud hooajaliselt appi kolleege välisministeeriumist, siis esimest korda kasutab peakonsulaat 2006. aasta suvel ning talvel lisatöötajaid, keda on lähetanud appi Kodakondsus- ja Migratsiooniamet. Kokku käib hooajaliselt viisatöös abiks enam kui 60 inimest.
  • 2007. aastal kasvas peakonsulaadi personal ning esmakordselt ületati 1922. aastal esinduses töötanud ametnike ja teenistujate arv. Aprillis 2007 töötab peakonsul Lauri Bambuse alluvuses 4 konsulit, 2 erialaatašeed, 14 teenistujat. Alates maist 2007 lisanduvad esindusse tööle veel kaks politseinikku. Kokku töötab esinduses 23 inimest.
  • Alates 1. maist 2007 suurenes Peterburi peakonsulaadi Pihkva kantselei koosseis. Kantseleis töötab nüüdsest kaks konsulit.
  • 1. novembril 2007 hakkas esimese naispeakonsulina Eesti Vabariigi Peakonsulaati Peterburis juhtima Kristen Lahtein.
  • 1.detsembrist 2009 kuni 12. märtsini 2010 oli peakonsuliks Rasmus Lumi. Peale Rasmus Lumi lahkumist oli peakonsuli kohusetäitjaks Maris Kaiva kuni uue peakonsuli Tiina Maibergi saabumiseni 27. oktoobril 2010.
  • Viktoria Tuulas töötas peakonsulina aastatel 2013-2016. Tema aktiivse ja mitmekülgse tegevuse meeldejäävaks lõppakordiks kujunes kodanikuühiskonna initsiatiivi „1000 eestlast Peterburis“ läbiviimine. 
  • Aastatel 2016-2017 oli peakonsuliks Jaanus Kirikmäe, seejärel täitis peakonsuli kohuseid ajutiselt Maarika Saarna-Siimann.
  • Alates 2018. aastast on peakonsul Carl Eric Laantee Reintamm.