Kui vajad võõrsil abi

Kui satute Loode-Venemaal viibides hädaolukorda, võtke palun ühendust Peterburi Peakonsulaadiga telefonil (7 812) 702 09 20 või tulge peakonsulaati aadressil: Bolshaja Monetnaja 14, Peterburi (metroojaamad Gorkovskaja ja Petrogradskaja).
Kui olete sattunud hädaolukorda töövälisel ajal või puhkepäevadel, võtke ühendust ööpäevaringselt töötava välisministeeriumi valveametnikuga telefonil  (372) 53 01 9999.

KUI OLETE KAOTANUD PASSI JA VAJATE DOKUMENTI EESTISSE NAASMISEKS

Venemaal passi kaotanud Eesti kodanik või Eesti välismaalase passi omanik peab Eestisse tagasipöördumise dokumendi saamiseks pöörduma isiklikult Peterburi Peakonsulaati.

Eesti kodanikule väljastatakse tagasipöördumistunnistus, mille saamiseks tuleb esitada:

 • avaldus (PDF, DOC)
 • 2 fotot 40×50 mm
 • tasuda riigilõiv 20 EUR (kehtivuse kaotanud passi puhul 100 EUR)

NB! Kui dokument on kaotatud kuriteo tulemusena, on soovitatav pöörduda politseisse ning võtta politseitõend kuriteo registreerimise kohta.
NB! Väljasõiduviisat Eesti kodanik vormistama ei pea.

Eesti välismaalase passi omanikule väljastatakse tagasipöördumise luba, mille saamiseks tuleb esitada:

 • avaldus (PDF, DOC)
 • 2 fotot 40×50 mm
 • tasuda riigilõiv 20 EUR (kehtivuse kaotanud passi puhul 100 EUR)

NB! Kui dokument on kaotatud kuriteo tulemusena, on soovitatav pöörduda politseisse ning võtta politseitõend kuriteo registreerimise kohta
NB! Vene Föderatsioonist väljasõiduks peab Peterburi Migratsiooniamet väljastama tagasipöördumise loa omanikule väljasõiduviisa.

NB! Tagasipöördumistunnistus ja tagasipöördumise luba ei ole mõeldud Venemaal elamiseks ega reisimiseks kolmandasse riiki, vaid hädaolukorras kiiresti Eestisse sõiduks. Seal saate taotleda uue isikut tõendava dokumendi.

Tähelepanu! Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa eest tasutav riigilõiv sõltub selle taotlemise põhjusest. Kehtiva isikut tõendava dokumendi kaotuse või varguse puhul on riigilõiv 20 EUR. Aegunud isikut tõendava dokumendi korral on riigilõiv 100 EUR. Alla 1-aastased Venemaal sündinud lapsed on antud riigilõivust vabastatud.

KUI OLETE ÜLETANUD E-VIISAGA VENEMAAL LUBATUD VIIBIMISAEGA

Juhime tähelepanu, et Venemaa elektroonilise viisaga tohib riigis viibida kuni 8 päeva ja riigis viibimist hakatakse lugema sellest päevast, mil riiki sisenetakse. Näiteks, kui ületate Venemaale minnes riigipiiri laupäeval, 1. veebruaril, tuleb Venemaalt lahkuda hiljemalt järgmisel laupäeval, 8. veebruaril. Kui riiki jäädakse lubatust kauemaks, tähendab see viisarežiimi rikkumist, mille eest järgnevad karistused (trahv ning riiki sisenemise keeld kuni 5 aastaks) ja arvestatav aja- ning rahakulu asjaajamisel Venemaal.

Elektroonse viisaga lubatud ajaliste (1 kord 8 päeva 30 päeva jooksul) ja ka geograafiliste piiride (kas ainult Peterburi linn ja Leningradi oblast või ainult Kaliningradi oblast) ületamisel tuleb pöörduda Venemaal viibimise aadressi järgse rajooni migratsiooniteenistuse (UFMS – Upravleniya Federalnoy Migratsionnoy Sluzhby) poole, leida vajadusel atesteeritud eesti-vene tõlk ning oodata Venemaalt lahkumata karistuse määramiseks kohtuotsust. See omakorda võib tähendada kuni nädalast ajakulu ning probleeme majutuse leidmisel, kuna hotellidel ei ole lubatud kehtiva viisata isikuid vastu võtta; isik võidakse kuni kohtuotsuse jõustumiseni paigutada ka deporteerimiskeskusesse.

Vaata täiendavalt infot Venemaa kohta siit.

KINNIPIDAMINE SEOSES VÕIMALIKU ÕIGUSRIKKUMISEGA

Kinnipeetul on õigus nõuda Peterburi Peakonsulaadi viivitamatut informeerimist ning konsuliga kohtumist või telefonivestlust lühikese tähtaja jooksul pärast kinnipidamist. Samuti on õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub.
NB! Välismaal viibides tuleb järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Kehtib üldtunnustatud põhimõte: seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

SÕIDUKI REGISTREERIMISMÄRKIDE VARGUS

Seoses Eestis registreeritud autodelt registreerimismärgi varguste sagenemisega, soovitame Venemaal viibides parkida sõiduk valvega parklasse või kui see pole võimalik, siis numbrimärgid ööseks autolt eemaldada või tugevamalt kinnitada. Kuna  varastatud numbrimärkidest on huvitatud kriminaalne seltskond, kes kasutab neid ühekordselt mõne kuriteo sooritamiseks, siis on oluline, et numbrivargusest antaks kohe teada kohalikule politseile.

Peakonsulaat saab Eesti Maanteeametist kontrollida andmeid ning vajadusel väljastada kuriteo ohvrile tõendi auto kuuluvuse kohta.

HAIGUS, ÕNNETUSJUHTUM, SURM

Kindlasti soovitame teha Venemaale reisimisel tervisekindlustuse. See võimaldab õnnetuse korral haiglaarve korvamist või surnu transpordi ja matmisega seotud kulude hüvitamist.
NB! Välismaal haigestunud inimese või õnnetusjuhtumis vigastatu ravimise ja kojutoimetamise kulusid Eesti Haigekassa ega ka välisesindused ei kanna.

RAHALINE ABI

Raha kaotamisel kehtib eelkõige “oska end ise aidata” põhimõte. Peakonsulaadi abil saate ühendust võtta lähedastega ning nõustada neid pangaülekande tegemisel. Konsul annab raha hättasattunule juhul, kui vastav summa on lähedaste, sõprade või teiste isikute poolt kantud Eesti välisministeeriumi arveldusarvele. Kindlasti tuleb maksekorralduses ära näidata isiku nimi, kellele rahaline abi läheb ja millises esinduses see välja makstakse. Konsul väljastab sularaha abivajajale alles pärast raha laekumist arveldusarvele.
Makse teostamiseks vajalikud andmed:

Saaja: EV Välisministeerium
Pank: Swedbank
A/a: EE122200221006104336
SWIFT/BIC: HABAEE2X
viitenumber 700025262

Mida konsul ei tee…

 • ei anna laenu
 • ei osuta transpordi ega majutusteenust
 • ei osuta õigusabiteenust
 • ei osuta tõlketeenust kohalikus asjaajamises
 • ei lahenda töövaidlusi