Kui vajad võõrsil abi

Kui satute Loode-Venemaal viibides hädaolukorda, võtke palun ühendust Peterburi Peakonsulaadiga telefonil (7 812) 702 09 20 või tulge peakonsulaati aadressil: Bolshaja Monetnaja 14, Peterburi (metroojaamad Gorkovskaja ja Petrogradskaja).
Kui olete sattunud hädaolukorda töövälisel ajal või puhkepäevadel, võtke ühendust ööpäevaringselt töötava välisministeeriumi valveametnikuga telefonil  (372) 53 01 9999.

NÕUANDED PROBLEEMIDE PUHUKS VÕI NENDE ENNETAMISEKS

OLETE KAOTANUD PASSI ja vajate dokumenti kodumaale tagasi pöördumiseks.
Venemaal passi kaotanud Eesti kodanik või Eesti välismaalase passi omanik peab Eestisse tagasipöördumise dokumendi saamiseks pöörduma isiklikult Peterburi Peakonsulaati.
Eesti kodanikule väljastatakse tagasipöördumistunnistus, mille saamiseks tuleb esitada:

  • avaldus (PDF, DOC)
  • 2 fotot 40×50 mm

NB! kui dokument on kaotatud kuriteo tulemusena, on soovitatav pöörduda politseisse ning võtta politseitõend kuriteo registreerimise kohta.
NB! Väljasõiduviisat Eesti kodanik vormistama ei pea.
Eesti välismaalase passi omanikule väljastatakse tagasipöördumise luba, mille saamiseks tuleb esitada:

  • avaldus (PDF, DOC)
  • 2 fotot 40×50 mm

NB! kui dokument on kaotatud kuriteo tulemusena, on soovitatav pöörduda politseisse ning võtta politseitõend kuriteo registreerimise kohta
NB! Vene Föderatsioonist väljasõiduks peab Peterburi Migratsiooniamet väljastama tagasipöördumise loa omanikule väljasõiduviisa.
NB! Tagasipöördumistunnistus ja tagasipöördumise luba ei ole mõeldud Venemaal elamiseks ega reisimiseks kolmandasse riiki, vaid hädaolukorras kiiresti Eestisse sõiduks.

KINNIPIDAMINE SEOSES VÕIMALIKU ÕIGUSRIKKUMISEGA

Kinnipeetul on õigus nõuda Peterburi Peakonsulaadi viivitamatut informeerimist ning konsuliga kohtumist või telefonivestlust lühikese tähtaja jooksul pärast kinnipidamist. Samuti on õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub.
NB! Välismaal viibides tuleb järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Kehtib üldtunnustatud põhimõte: seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

SÕIDUKI REGISTREERIMISMÄRKIDE VARGUS

Seoses Eestis registreeritud autodelt registreerimismärgi varguste sagenemisega, soovitame Venemaal viibides parkida sõiduk valvega parklasse või kui see pole võimalik, siis numbrimärgid ööseks autolt eemaldada või tugevamalt kinnitada. Kuna  varastatud numbrimärkidest on huvitatud kriminaalne seltskond, kes kasutab neid ühekordselt mõne kuriteo sooritamiseks, siis on oluline, et numbrivargusest antaks kohe teada kohalikule politseile.

Peakonsulaat saab Eesti Maanteeametist kontrollida andmeid ning vajadusel väljastada kuriteo ohvrile tõendi auto kuuluvuse kohta.

HAIGUS, ÕNNETUSJUHTUM, SURM

Kindlasti soovitame teha Venemaale reisimisel tervisekindlustuse. See võimaldab õnnetuse korral haiglaarve korvamist või surnu transpordi ja matmisega seotud kulude hüvitamist.
NB! Välismaal haigestunud inimese või õnnetusjuhtumis vigastatu ravimise ja kojutoimetamise kulusid Eesti Haigekassa ega ka välisesindused ei kanna.

RAHALINE ABI

Raha kaotamisel kehtib eelkõige “oska end ise aidata” põhimõte. Peakonsulaadi abil saate ühendust võtta lähedastega ning nõustada neid pangaülekande tegemisel. Konsul annab raha hättasattunule juhul, kui vastav summa on lähedaste, sõprade või teiste isikute poolt kantud Eesti välisministeeriumi arveldusarvele. Kindlasti tuleb maksekorralduses ära näidata isiku nimi, kellele rahaline abi läheb ja millises esinduses see välja makstakse. Konsul väljastab sularaha abivajajale alles pärast raha laekumist arveldusarvele.
Makse teostamiseks vajalikud andmed:

Saaja: EV Välisministeerium
Pank: Swedbank
A/a: EE122200221006104336
SWIFT/BIC: HABAEE2X
viitenumber 700025262

Mida konsul ei tee…

  • ei anna laenu
  • ei osuta transpordi ega majutusteenust
  • ei osuta õigusabiteenust
  • ei osuta tõlketeenust kohalikus asjaajamises
  • ei lahenda töövaidlusi