Konsuli vastuvõtt

Tähelepanu!

Eesti Vabariigi Peakonsulaat hoiatab ebaseaduslike teenusepakkujate eest ja annab teada, et Eesti Politsei- ja Piirivalveametil ei ole esindajaid ega vahendajaid.
Kõigis kodakondsuse ja elamisloa küsimustes soovitame pöörduda konsulaati tel. (+7 812) 702 09 20 / (+7 812) 702 09 24 või otse Politsei- ja Piirivalveametisse tel. (+372) 612 3000.

Konsuli vastuvõtt toimub ainult eelregistreerimisega järgmistes küsimustes:

Eesti kodaniku passide, elamisloakaartide ja tellitud dokumentide väljastamine tööpäeviti kell 09.00-12.00 elavas järjekorras.
Konsuli vastuvõtt eelregistreerimisel tel (7 812) 702 09 20 (09.00 – 12.00) või broneering.mfa.ee/

NB! Viisaküsimustes konsuli vastuvõttu ei toimu.