Elamisloa taotlemine

Tähtajalise elamisloa taotlemine

Elamisloa taotluse edastamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroole (edaspidi KMO) ja sõrmejälgede hõivamiseks peab taotleja pöörduma isiklikult Peterburi peakonsulaati.
NB! Sõrmejälgi ei hõivata alla 6-aastastelt lastelt.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

 • broneering.mfa.ee (klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)
 • telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00

Tähtajalist elamisluba saab taotleda:

 • Elama asumiseks abikaasa juurde
 • Elama asumiseks lähedase sugulase juurde
 • Alaealise lapse elama asumiseks vanema juurde
 • Täisealise lapse elama asumiseks vanema juurde
 • Eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde
 • Vanema/vanavanema elama asumiseks lapse/lapselapse juurde
 • Õppimiseks
 • Töötamiseks
 • Ettevõtluseks

Info vajalikest taotlusdokumentidest leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
Peakonsulaati Peterburis tuleb esitada eelnevalt täidetud nõuetekohased taotlusankeedid ning lisadokumendid (lähtuvalt taotluse alusest).

Taotlusdokumentide esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivud on taotluse alusest lähtuvalt erinevad:

 • abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks on – 95 eurot.
 • Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks – 60 eurot.
 • alla 1-aastasele lapsele – 25 eurot.
 • õppimiseks – 95 eurot.
 • töötamiseks – 125 eurot.
 • ettevõtluseks – 190 eurot

Tähelepanu! Juhul, kui taotleja soovib dokumendi väljastamist välisesinduses, sh peakonsulaadis, on ülaltoodud riigilõiv 20 euro võrra suurem.

NB! Riigilõivu saab konsulaadis tasuda ainult pangakaardiga.

Elamisloakaardi väljastamine

NB! Elamisloakaart väljastatakse peakonsulaadis taotlejale isiklikult allkirja vastu (mitte posti teel).

Juhime tähelepanu, et vaatamata KMO koduleheküljel olevale informatsioonile, et elamisloakaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud Peterburi peakonsulaati. Peakonsulaat teavitab taotlejat dokumendi valmimisest e-posti või telefoni teel.