Eestis on koroonaviiruse ülemaailmse pandeemia tõttu kuulutatud välja eriolukord.

Viiruse leviku tõkestamiseks on alates 17.03 taastatud piirikontroll, piiratud on Schengeni sise- ja välispiiri ületamist. Eestisse sisenemise võimaluste kohta loe Politsei ja piirivalveameti veebilehelt.

Palume välisriikides viibivatel Eesti elanikel, kes soovivad koju naasta, teha seda viivitamatult. 

Loe täpsemalt koroonaviirusega seonduvatest piirangutest ning uuri korduma kippuvaid küsimusi Välisministeeriumi veebilehelt.

Me hoolime Sinu ja kõigi teiste tervisest. Seetõttu palub saatkond koroonaviiruse ja gripi leviku tõkestamiseks tõsiselt kaaluda saatkonda tuleku vajadust. Aitäh mõistva suhtumise eest!

Lähemalt

Elamisloa taotlemine

Tähtajalise elamisloa taotlemine

Elamisloa taotluse edastamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroole (edaspidi KMO) ja sõrmejälgede hõivamiseks peab taotleja pöörduma isiklikult Peterburi peakonsulaati.
NB! Sõrmejälgi ei hõivata alla 6-aastastelt lastelt.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

 • broneering.mfa.ee (klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)
 • telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00

Tähtajalist elamisluba saab taotleda:

 • Elama asumiseks abikaasa juurde
 • Elama asumiseks lähedase sugulase juurde
 • Alaealise lapse elama asumiseks vanema juurde
 • Täisealise lapse elama asumiseks vanema juurde
 • Eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde
 • Vanema/vanavanema elama asumiseks lapse/lapselapse juurde
 • Õppimiseks
 • Töötamiseks
 • Ettevõtluseks

Info vajalikest taotlusdokumentidest leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
Peakonsulaati Peterburis tuleb esitada eelnevalt täidetud nõuetekohased taotlusankeedid ning lisadokumendid (lähtuvalt taotluse alusest).

Taotlusdokumentide esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivud on taotluse alusest lähtuvalt erinevad:

 • abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks on – 95 eurot.
 • Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks – 60 eurot.
 • alla 1-aastasele lapsele – 25 eurot.
 • õppimiseks – 95 eurot.
 • töötamiseks – 125 eurot.
 • ettevõtluseks – 190 eurot

NB! Riigilõivu saab konsulaadis tasuda ainult pangakaardiga.

Elamisloakaardi väljastamine

NB! Elamisloakaart väljastatakse peakonsulaadis taotlejale isiklikult allkirja vastu (mitte posti teel).

Juhime tähelepanu, et vaatamata KMO koduleheküljel olevale informatsioonile, et elamisloakaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud Peterburi peakonsulaati. Peakonsulaat teavitab taotlejat dokumendi valmimisest e-posti või telefoni teel.