Eesti veel Schengeni viisasid tavakorras ei väljasta

Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusest lähtudes peatas Eesti välisministeerium alates 17. märtsist 2020 koroonaviiruse leviku tõttu ajutiselt Schengeni viisa ning Eesti pikaajalise viisa taotluste vastuvõtmise nii Eesti esindustes kui ka viisakeskustes.

Hetkel ei ole veel võimalik öelda kindlat kuupäeva, millal algab taas viisade tavakorras väljastamine.

Erandkorras võib praegu viisat taotleda humanitaarkaalutlustel (lähisugulase haigus, matus), kauba või tooraine transpordiks, tervishoiu- või muude hädaolukorra lahendamiseks vajalike teenuste osutamiseks. Samuti on võimalus viisat taotleda neil, kelle vanem, laps või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik. Viisat saavad taotleda ka isikud, kellele on Eesti Politsei ja Piirivalveameti poolt antud eriluba Eestisse sisenemiseks.

Alates 3. augustist toimub selliste erandkorras viisataotluste vastuvõtt üldjuhul viisakeskuse VFS kaudu.

Enne 17. märtsi väljastatud ning kehtivate viisadega seni veel Eestisse siseneda ei saa.

Ühtlasi tuletame meelde, et Eestisse saavad siseneda kõik Eesti kodanikud ja Eesti elanikud, sealhulgas tähtajalise elamisloa või -õigusega isikud. Erandina võib politsei- ja piirivalveamet lubada Eestisse tulla ilma haigusnähtudeta välismaalasel, kelle vanemad või vanavanemad, lapsed või lapselapsed, või abikaasa on Eesti kodanik või kellel on Eesti ID-kaart või elamisloa kaart.

Korduma kippuvad küsimused (KKK): https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov