Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine

Täiskasvanule passi või ID-kaardi taotlemine

NB! Kiirpassi saab tellida ainult isiklikult Eestis. Konsulaadi kaudu võtab uue dokumendi saamine aega 5-6 nädalat, suvekuudel kauem.
Eesti passi taotluse edastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile (edaspidi PPA) ja sõrmejälgede hõivamiseks peab taotleja pöörduma isiklikult Peterburi peakonsulaati.
Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

 • broneering.mfa.ee (klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)
 • telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00

Passi ja/või ID-kaardi taotlemiseks tuleb esitada:

1. vormikohane taotlusankeet
Kui taotlete ID-kaarti ja passi koos, saate taotluse esitada ühel ankeedil. Taotlusankeedi ja selle täitmise juhendi leiate internetiaadressilt www.politsei.ee. Palume vastuvõtule tulla eelnevalt täidetud ankeediga! Palun jälgige, et ankeedil oleks allkirjaväljale antud allkiri kirjutatud musta tindiga ja et see ei väljuks etteantud raamistikust.
Kui soovite dokumenti kätte saada Peterburis, siis märkige palun lahtrisse DOKUMENDI VÄLJASTAMINE: Eesti Vabariigi Peakonsulaat Peterburis

2. üks värviline dokumendifoto
Foto mõõtmed on 40 x 50 mm ja fotol peab isik olema otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal. Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80 % foto vertikaalsest kõrgusest. Foto tuleks kindlasti teha fotoateljees, sest automaadifoto kvaliteet ei vasta dokumendifotole esitatud nõuetele.
NB! Üksikasjalikumad nõuded dokumendifotole leiate PPA koduleheküljelt: www.politsei.ee.

3. tasuda riigilõiv*

 • Eesti kodaniku pass 70 eurot
 • ID-kaart 55 eurot
 • pass ja ID-kaart koos 80 eurot

Pensionärid:

 • Eesti pass 20 eurot
 • ID-kaart 10 eurot
 • pass ja ID-kaart koos 25 eurot

Tähelepanu! Juhul, kui taotleja soovib dokumendi väljastamist välisesinduses, sh peakonsulaadis, on ülaltoodud riigilõiv 20 euro võrra suurem.

NB! Riigilõivu saab konsulaadis tasuda ainult pangakaardiga.

Esmakordse passi taotlemisel tuleb esitada lisaks eelnevalt loetletule kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid:

 • väljavõte perekirjast või originaaldokument, millest nähtub isiku või tema vanema või vanavanema kuulumine Eesti kodakondsusesse
 • perekonnaseisudokumendid, mis tõendavad põlvnemist Eesti kodakondsuses olevast vanemast või vanavanemast.

Isikuandmete muutumisel tuleb 1 kuu jooksul taotleda uus pass või ID-kaart.
Kui taotleja perekonna- või eesnimi on muutunud, tuleb taotlusele lisada nimemuutust tõendav dokument (abielutunnistus, abielulahutuse tunnistus või nimemuutuse tunnistus).

Interneti teel passi ja ID-kaardi taotlemine

Juhul, kui isikul on kehtiv ID-kaart (koos PIN koodidega) on võimalik passi ja ID-kaarti taotleda teatud juhtudel ka PPA iseteeninduse kaudu – Politsei iseteenindus

Lapsele passi või ID-kaardi taotlemine

Lapsele Eesti passi või ID-kaardi taotluse edastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile tuleb lapsevanemal (12-15-aastane laps peab kaasas olema, sest hõivatakse sõrmejäljed) või lapsel (alates 15-eluaastast) isiklikult pöörduda Peterburi peakonsulaati.

NB! Mõlemal vanemal ei ole vaja kohale tulla, samuti pole vaja alla 12-aastast last kaasa võtta.
Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

 • broneering.mfa.ee (klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)
 • telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00

Juhime lapsevanemate tähelepanu sellele, et 1. juulil 2010 muutus Eesti perekonnaseadus, millega loodi hooldusõiguse institutsioon ning tehti kanne Eesti rahvastikuregistrisse lapse ühise hooldusõiguse kohta (mõlemad vanemad märgiti automaatselt lapse hooldajateks).
NB! Kui Venemaal on määratud lapse hooldajaks ainult üks lapsevanem või antud hooldusõigus kolmandale isikule, tuleb lapsele Eesti passi taotledes esitada vastav dokument.

Korduva Eesti passi või ID-kaardi taotlemisel palume kaasa võtta:

1. taotlusankeet
Kui taotlete ID-kaarti ja passi koos, saate taotluse esitada ühel ankeedil. Taotlusankeedi ja selle täitmise juhise leiate internetiaadressilt: www.politsei.ee. Lapsevanem võib ankeedi täita ka peakonsulaadis.
NB! Alla 7-aastase lapse puhul jäetakse allkirjaväli ankeedil tühjaks. 7-14.a. laps võib kirjutada taotlusele allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik. Andmed kinnitab ja taotluse allkirjastab lapsevanem.15-17-aastane laps kirjutab ankeedi ülemises osas olevale allkirjaväljale oma allkirja. Palun jälgige, et taotlusankeedil oleks allkirjaväljale antud allkiri kirjutatud musta tindiga ja ei väljuks etteantud raamistiku piiridest.

2. lapsest üks värvifoto
Foto mõõtmed on 40×50 mm ja fotol peab isik olema otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal. Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80 % foto vertikaalsest kõrgusest. Foto tuleks kindlasti teha fotoateljees, sest automaadifoto kvaliteet ei vasta dokumendifotole esitatud nõuetele.
NB! Üksikasjalikumad nõuded dokumendifotole leiate PPA koduleheküljelt www.politsei.ee.

3. lapse Eesti ID-kaart või Eesti pass

4. lapsevanema Eesti ID-kaart või Eesti pass
Kohtu poolt määratud eestkostja peab lisaks kaasa võtma esindusõigust tõendava dokumendi.

5. tasuda riigilõiv*

 • alla 15-aastase lapse riigilõiv
  • Eesti pass 20 eurot
  • ID-kaart 10 eurot
  • pass ja ID-kaart koos 25 eurot.
 • 15-aastase ja vanema lapse riigilõiv
  • Eesti pass 70 eurot
  • ID-kaart 55 eurot
  • pass ja ID-kaart koos 80 eurot.

*Tähelepanu! Juhul, kui taotleja soovib dokumendi väljastamist välisesinduses, sh peakonsulaadis, on ülaltoodud riigilõiv 20 euro võrra suurem.
NB! Riigilõivu saab tasuda peakonsulaadis ainult pangakaardiga.

6. teise vanema lihtkirjalik nõusolek lapsele uue dokumendi tellimiseks koos koopiaga teise lapsevanema isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Kui soovite dokumenti kätte saada Peterburis, siis märkige palun lahtrisse DOKUMENDI VÄLJASTAMINE: Eesti Vabariigi Peakonsulaat Peterburis.
Esmakordse passi või ID-kaardi taotlemisel tuleb eelpool loetletud dokumentidele lisaks esitada lapse sünnitunnistus.

Passi ja/või ID-kaardi väljastamine

Uus pass või ID-kaart on valmis väljastamiseks 30 päeva jooksul taotluse jõudmisest PPA-sse ning saadetakse seejärel isikule kätteandmiseks Eesti Peakonsulaati Peterburis
NB! Pass või ID-kaart väljastatakse konsulaadis taotlejale isiklikult allkirja vastu (mitte posti teel).
NB! Pass või ID-kaart väljastatakse konsulaadis kahe kuu jooksul alates konsulaati saabumise teate saatmise päevast. Kahe kuu möödudes ilma mõjuva põhjuseta saadetakse pass või ID kaart Eestisse tagasi.

Dokumendi väljastamise eest välisesinduses tasutakse riigilõiv (20 eurot) dokumendi taotlemisel.

Eesti passi ja ID-kaardi taotluse staatuse kontroll PPA koduleheküljel.

Juhime tähelepanu, et vaatamata PPA koduleheküljel olevale informatsioonile, et pass või ID-kaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud Peterburi peakonsulaati. Konsulaat teavitab taotlejat dokumendi valmimisest e-posti või telefoni teel.

Passi ja/või ID-kaardi väljastuskoha muutmine

Isik, kes on taotluse esitamisel dokumendi väljastuskohana märkinud Peakonsulaadi Peterburis, kuid soovib seda muutunud asjaolude tõttu kätte saada teises riigis asuvas Eesti välisesinduses või PPA teenindusbüroos Eestis, peab tegema konsulaadile Peterburis vabas vormis avalduse (võib saata e-maili teel) väljastuskoha muutmiseks ning tasuma riigilõivu 80 eurot.

Riigilõiv dokumendi väljastuskoha muutmise eest tuleb tasuda rahandusministeeriumi kontole (Välisministeeriumi viitenumbriga 2900073643):

Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2900073643

Makse selgitus: riigilõiv dokumendi väljastuskoha hilisema muutmise eest ning dokumendi taotleja nimi ja isikukood

Rahandusministeeriumi pangakontod:

Swedbank
IBAN EE932200221023778606
SWIFT kood HABAEE2X

SEB Pank
IBAN EE221010220027690221
SWIFT kood EEUHEE2X

Luminor Bank AS
IBAN EE701700017001577198
SWIFT kood RIKOEE22