Eesti kodakondsusest vabastamine

Kodakondsusest vabastamise sooviavalduse saab edastada Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) Kodakondsus- ja Migratsioonibüroole Peterburi Peakonsulaadi vahendusel.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

  • broneering.mfa.ee (klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)
  • telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00

Taotlemisel tuleb esitada:

  1. Avaldus
    Leiate politsei.ee võib esitada ka omakäeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles on märgitud ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht, elukoht, taotletav kodakondsus ja allkiri, millega kinnitatakse esitatud andmete õigsust.
  2. Eesti kodaniku pass
  3. Vene Föderatsiooni kodaniku pass või muu dokument, mis tõendab kodakondsuse omamist  või tõend selle kohta, et isik saab Eesti kodakondsusest vabastamisega Vene Föderatsiooni kodakondsuse
  4. Tasuda riigilõiv, Eesti kodakondsusest vabastamise sooviavalduse edastamiseks 15 eurot

NB! Riigilõivu saab konsulaadis tasuda ainult pangakaardiga.

Täiendav info Politse- ja Piirivalveameti kodulehel.