Dokumentide tellimine

Peakonsulaadi kaudu on võimalik tellida Eesti ametiasutuste väljastatud dokumente  (karistusregistri tõendeid, Politsei- ja Piirivalveameti tõendeid selle kohta, et isik ei ole taotlenud Eesti kodakondsust, arhiividokumente, tööstaažitõendeid).

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

 • broneering.mfa.ee (klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)
 • telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00

Dokumendi tellimiseks tuleb esitada:

 1. avaldus (olenevalt dokumendist, mida soovitakse tellida):
  1. üldine küsimustik eesti või vene keeles (arhiividokumentide, tööstaažitõendite jm tellimiseks)
  2. Karistusregistri päringu avaldus   www.rik.ee/karistusregister asukoht aadressil Lubja 4, Tallinna linn, 10115, Harju Maakond.
  3. avaldus tõendi tellimiseks Politsei- ja Piirivalveametilt selle kohta, et isik ei ole taotlenud Eesti kodakondsust
  4. avaldus tõendi tellimiseks Politsei- ja Piirivalveametilt selle kohta, et isik ei ole taotlenud Eesti kodakondsust (venekeelne)
 2. tasuda riigilõiv tellimise teenuse eest 20 eurot ning lisaks vajadusel lõiv dokumendi väljastamise eest (lõivu suurus oleneb dokumendist, näiteks PPA tõend selle kohta, et isik ei ole taotlenud Eesti kodakondsust, on tasuta, perekonnakirja kinnitatud väljavõtte eest tuleb tasuda 5 eurot, avaliku arhiivi väljastatud tõendi maksumus on 25 eurot, eraarhiivis asuva dokumendi maksumus sõltub konkreetsest arhiivist jne).

NB! Riigilõivu saab peakonsulaadis tasuda ainult pangakaardiga.

Dokumentide saabumisest teavitab konsulaat tellijat dokumendi tellimistaotlusel märgitud e-posti aadressil või telefonil.
Dokumenti võib tellida ka otse Eestist.

NB! Eesti on sõlminud Venemaa Föderatsiooniga õigusabilepingu. Õigusabilepingu kohaselt tunnustatakse Eestis avalikku dokumenti, mis on koostatud või tõestatud Venemaal, ilma täiendava tõestamiseta. Eestis väljaantud või tõestatud dokumenti tunnustatakse Venemaal ilma täiendava tõestamiseta. See tähendab, et Eestis ja Venemaal kasutatavat dokumenti ei ole vaja täiendavalt legaliseerida ega apostille’ga kinnitada.