D-viisa

Pikaajaline (D) viisa on siseriiklik viisa, mida võib anda välismaalasele ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks.

D-viisa võib anda kuni kaheteistkümneks järjestikuseks kuuks viibimisajaga kuni 365 päeva ja selle kehtivusajal võib viibida ülejäänud Schengeni alal kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

Kahe järjestikuse D-viisa olemasolu korral tuleb arvestada, et 730 päeva jooksul ei või viibimisaeg olla suurem kui 548 päeva.

Kuhu viisataotlus esitada

D-viisa taotlust tuleb esitada isiklikult (v.a. alla 12 aastased lapsed) otse Peakonsulaadile Peterburis. Selleks tuleb eelnevalt registreeruda vastuvõtule:

 

EV Peakonsulaat Peterburis teenindab Venemaa kodanikke ja residente, kes elavad Peterburi linnas, Leningradi oblastis, Karjala Vabariigis, Arhangelski oblastis, Vologda oblastis, Murmanski oblastis ja Novgorodi oblastis.

Mida esitada viisa taotlemisel

 • reisidokument, mis on väljastatud viimase kümne aasta jooksul ning on kehtiv vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu;
 • täidetud ja allkirjastatud viisataotlus;
 • värvifoto 35x45mm;
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni ruumis viibimise aja kohta;
 • Venemaa kodanike puhul sisepassi koopia (isikuandmete, perekonnaseisu, väljastatud välispasside, elukoha registreeringu andmeid kajastavatest lehtedest).
 • alaealise puhul, kes ei reisi koos mõlema vanemaga, tuleb esitada vanemate notariaalselt tõestatud nõusolek, kas lapse reisimiseks päris üksi, ühega vanematest või koos konkreetse saatjaga. Kui vanem reisib koos lapsega, kuid ei taotle viisat koos lapsega, lisada vanema viisa koopia.
 • reisi eesmärki tõendavad dokumendid:
  • külastatava eraisiku või juriidilise isiku vastav kinnitus;
  • Eestis töötamist tõendav dokument (Politsei- ja Piirivalveameti poolt antud lühiajalise töötamise registreerimise kinnitus, tööandja tõend);
  • Eestis õppimist tõendav dokument;
  • sugulussuhet või perekonnaseisu tõendavad dokumendid, kui viisat taotletakse eraisiku külastamise eesmärgil;
  • Taotluse läbivaatamise käigus võib konsulaarametnik küsida täiendavaid dokumente.

D-viisa taotlemisel kogutakse biomeetrilised andmed – viisataotleja kümme sõrmejälge; sõrmejälgede andmise nõudest on vabastatud alla 12aastased lapsed ja isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta;

Kui palju maksab viisa taotlemine

D-viisa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv 100 €, 6-11 aastastel (k.a.) lastel 40 €.
Konsulaadis saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga, sularaha vastu ei võeta.
Riigilõivu võib tasuda ka järgmistele pangakontodele Eestis:

makse saaja RAHANDUSMINISTEERIUM:

 • SEB Pank EE891010220034796011 SWIFT/BIC: EEUHEE2X
 • Swedbank EE932200221023778606 SWIFT/BIC: HABAEE2X
 • Luminor Pank EE701700017001577198 SWIFT/BIC: RIKOEE22

Viitenumber: 2900073630

Makse selgitus: Viisataotluse läbivaatamine, taotleja ees- ja perekonnanimi

Viitenumber ja selgitus on maksekorraldusel kohustuslikud väljad.

Tasudes riigilõivu pangaülekandega, palume ülekanne teha aegsasti, et tagada raha õigeaegne laekumine.

Tähelepanu! Riigilõiv võetakse viisataotluse läbivaatamise eest.

D-viisa taotlemisel on viisalõivust vabastatud:

 • alla kuue aasta vanused taotlejad;
 • EL  liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige, juhul kui taotleja reisib oma EL kodanikust pereliikme juurde või koos selle pereliikmega.