D-viisa

Kui isikul on põhjendatud vajadus viibida Eestis pikemalt, kui Schengeni viisa võimaldab, võib taotleda pikaajalise e. D-tüüpi viisa. Pikaajaline (D) viisa võimaldab Eestis viibida ühe- või mitmekordselt kuni kuus kuud kaheteistkümne järjestikuse kuu jooksul. Lisaks võib D-viisaga viibida kogu Schengeni alal kuni 90 päeva.

Kuhu viisataotlus esitada

D-viisa taotlust tuleb esitada isiklikult (v.a. alaealised) otse Peakonsulaadile Peterburis. Selleks tuleb eelnevalt registreeruda vastuvõtule:

Mida esitada viisa taotlemisel

 • välispass, mis kehtib veel vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu (nõuded passile);
 • täidetud ja allkirjastatud eelviisataotlus;
 • foto 35x45mm (PDF)
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni ruumis viibimise aja kohta;
 • sisepassi koopa (isikuandmete, perekonnaseisu, väljastatud välispasse, elukoha registreeringu andmeid kajastavatest lehtedest).
 • Alaealise puhul, kes ei reisi koos mõlema vanemaga, tuleb esitada vanemate notariaalselt tõestatud nõusolek, kas lapse reisimiseks päris üksi, ühega vanematest või koos konkreetse saatjaga. Kui vanem reisib koos lapsega, kuid ei taotle viisat koos lapsega, lisada vanema viisa koopia.
 • Dokumendid, mis tõendavad piisavate elatusvahendite olemasolu: tõend töökohast, milles on märgitud töötasu/pangaväljavõte/ tõend elukohariigis asuva kinnisvara kohta/vabas vormis kiri isikult, kes taotlejat rahaliselt toetab.
 • Reisi eesmärki (näiteks tööle või õppima asumist, vanemate hooldamist vms.) tõendavad dokumendid. D-viisa taotlemisel lühiajaliseks töötamiseks, tuleb eelnevalt lühiajaline töötamine registreerida Politsei- ja Piirivalveametis.

Kui palju maksab viisa taotlemine

D-viisa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv 80 €.
Konsulaadis saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga, sularaha vastu ei võeta.
Riigilõivu võib tasuda ka järgmistele pangakontodele Eestis:

makse saaja RAHANDUSMINISTEERIUM:

 • SEB Pank EE891010220034796011 SWIFT: EEUHEE2X
 • Swedbank EE932200221023778606 SWIFT: HABAEE2X
 • Nordea Pank EE701700017001577198 SWIFT: NDEAEE2X

Viitenumber: 2900073630

D-viisa taotlemisel on viisalõivust vabastatud:

 • alla kuue aasta vanused taotlejad;
 • EL  liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige, juhul kui taotleja reisib oma EL kodanikust pereliikme juurde või koos selle pereliikmega.